Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich

Przychodnia lekarska znajduje się w fazie reorganizacji. Aktualne informacje dostępne sa w lokalu przychodni - w Parczewie ul. Spółdzielcza 10